MSDS.NU

Uw complete stoffenregistratie

Waarom MSDS.NU?


Verlangt u naar een complete registratie van alle (gevaarlijke) stoffen waar u mee te maken heeft? Dan bent u op het juiste adres! MSDS.NU is een gebruiksvriendelijk programma die gemaakt is om te voldoen aan de eisen die gesteld worden vanuit diverse wetgevingen met betrekking tot het registreren van (gevaarlijke) stoffen. Het programma kan gebruikt worden voor de volgende toepassingen:

  • Registratie van alle veiligheidsinformatiebladen (MSDS'en) van de in het bedrijf aanwezige stoffen
  • Produceren van complete en consistente BIV's in de Nederlandse taal
  • Produceren van werkplek instructiekaartren (WIK) voor medewerkers die werken met de stoffen
  • Produceren van stoffenlijsten, die verplicht zijn op grond van bijvoorbeeld PGS 15, BRZO,WABO of ARBO regelingen
  • Aantonen van de compliance met de ATEX voorschriften door het verwerken van degasgroep en temperatuurklasse
  • Aantonen dat de blootstelling van de werknemer beneden de wettelijke grenswaarde blijft
  • Registreren van de aanwezige CMR stoffen (Carcinogene, Mutagene en Reprotoxischestoffen, zoals wettelijk verplicht is
  • Het direct kunnen tonen van stoffen met een bepaalde H-zin op verzoek van de inspectieSZW
  • Het register kan dienen als basis voor de productie van CLP labels en het printen van vrachtdocumenten (CMR, DGD e.d.)