MSDS.NU

Uw complete stoffenregistratie

Wat is een MSDS?

MSDS staat voor Material Safety Data Sheet, oftewel een veiligheidsinformatieblad. Wie een dergelijke stof of preparaat in de handel brengt (als producent, importeur of verdeler) moet aan de professionele gebruiker ervan een veiligheidsinformatieblad verstrekken.

Het doel van een MSDS is:

1. Dat de gebruiker weet welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn op de werkplaats
2. Weet welke risico's verbonden zijn aan het gebruik ervan op gebied van veiligheid, gezondheid van de werknemers en het milieu
3. De nodige maatregelen kan treffen voor de veiligheid, het milieu en de bescherming van de gezondheid op de werkplaats.

MSDS.NU
Circa 90% van de informatiebladen zijn niet compleet of zelfs incorrect, zonder dat mensen daar weet van hebben. Met MSDS.NU weet u zeker dat u complete en correcte informatie in uw stoffenregistratie heeft staan. Kijk voor de gehele uitleg van MSDS.NU op de pagina 'Waarom MSDS.NU?'.